0171-66 79 00 info@rohab.se

Tjänster

Data/Telekomoperatörer, Nationella-, Regionala-, Lokala nätägare och Stadsnät är kärnan i Rohabs verksamhet. Vi hjälper er med bygg, installation, mätningar och felavhjälpning i såväl ortsammanbindande nät som i områdes- och anslutningsnät.

Våra certifierade fibertekniker har mångårig erfarenhet av att arbeta i nya och befintliga driftsatta nät hos olika nätägare som alla har ett gemensamt, nämligen höga tekniska krav på utförda arbeten. Vi är vana med de kraven och vi anstränger oss varje dag för att leverera med kvalitet. Vi har en platt och effektiv organisation med korta ledtider från beställning till leverans.

Fiberskarvning

Vi arbetar med de senaste fibersvetsarna från marknadsledande leverantörer för svetsning av såväl enkelfiber som ribbon (4r och 8r) för bästa möjliga resultat i alla lägen.
Våra fibertekniker är certifierade och behärskar de flesta förekommande kabeltyper, skarvboxar och odf:er från ledande leverantörer. Vi utbildar oss kontinuerligt på ny material och ny teknik.
Vi har mångårig erfarenhet av arbeten med fiberoptiska kabelanläggningar förlagda i mark, luft, vatten samt inomhus. Vår specialitet är Single Mode fiber

Mätning

OTDR- och dB mätningar
Vi har de senaste instrumenten från marknadsledande leverantörer och utför dagligen dämpnings- och otdr-mätningar inklusive dokumentation.

PMD och CD mätning
Vi utför kvalificerade PMD och CD-mätningar på nya och gamla fibernät, för förebyggande och felavhjälpande underhåll.

Drift

Rohab är en av få entreprenörer som har tillräckligt med resurser såväl personellt som maskinellt för att 24/7/365 kunna erbjuda kvalificerade drifttjänster för fellokalisering, omkoppling och omskarvning i befintliga kanalisations- och fibernät.
Vi gör det effektivt, med uppfyllda SLA:er och nöjda slutkunder som resultat.

Fastighetsnät

Vi erbjuder byggherrar, fastighetsägare och brf:er kostnadseffektiva lösningar för investering i ett nytt framtidssäkert fiberoptiskt fastighetsnät. Vi samarbetar med marknadens bästa materialleverantörer, de som liksom Rohab fortfarande finns kvar även efter garantitidens utgång.

Villanät

Vi erbjuder samfällighets-, villa och vägföreningar i radhus- och villaområden kostnadseffektiva lösningar för investering i ett nytt framtidssäkert fiberoptiskt villanät.
Vi samarbetar med marknadens bästa materialleverantörer, de som liksom Rohab fortfarande finns kvar även efter garantitidens utgång.

Helhetslösningar

Vi är inte bara bra på att bygga fibernät. Vi erbjuder oss också att leverera helhetslösningar där vi ansvarar för alla ingående arbeten, från projektering till färdig anläggning.
Vi erbjuder också nätägare hjälp med projektledning i driftprojekt för flyttning, omskarvning och omläggning av befintliga kanalisations- och fibernät.

Hör av dig. Ring eller maila oss.

Är du intresserad ev ett samarbete med oss, skicka oss en förfrågan och vi återkommer så snart vi kan!

Kontakta oss