ROHAB

OM ROHAB

Rohab erbjuder infrastrukturägare, fastighetsägare och bredbands-marknadens aktörer kvalificerade och kostnadseffektiva entreprenadtjänster för utbyggnad, installation, drift och underhåll av fiberoptiska nät.

ETT GASELLFÖRETAG

Rohab utsågs 2008, 2010 och 2011 av Dagens Industri till ett av årets gasellföretag. Vi är oerhört stolta över det och vi fortsätter att utvecklas.


En gasell har:
• Offentliggjort minst fyra årsredovisningar.
• En omsättning som överstiger 10 Mkr.
• Minst tio anställda.
• De senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.
• Under samma period minst fördubblat sin omsättning.
• Ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.
• I allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.
• En gasell har också sunda finanser.

OM FÖRETAGET

• Bildades 2003
• Bolagets säte: Bålsta Håbo kommun
• Ägare: Christian Lindström och Roger Hultman
• Antal anställda 2020: 35 st

VÅR AFFÄRSIDÉ

Rohab skall erbjuda infrastrukturägare, fastighetsägare och bredbands-marknadens aktörer kostnadseffektiva entreprenadtjänster för utbyggnad, installation, drift och underhåll av fiberoptiska nät grundat på erfarenhet, kompetens och kvalitet. Rohab gör det enkelt.